• وبلاگ : عاشقانه ها
 • يادداشت : لبخند
 • نظرات : 4 خصوصي ، 14 عمومي
 • ساعت ویکتوریا

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  مرا قضاوت نکن رفيق !!!
  اينجا تو فقط نوشته هايم را ميبيني و مي خواني (نه سر گذشتم را)
  پاسخ

  ممنون كه ما رو قابل دونستين و با قدم هاتون وبلاگ ما رو روشن كردين ... نوشته زيباي بود واقعاً تحسين برانگيزه
  سلام زيبا بود
  پاسخ

  مرسي عزيز


  سلام


  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶´´´´´آپ کردم ´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶´´´´´´ بدو بيا ´´´´´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´راستي نظر يادت نره هااااااا´´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶

  بسيار زيبا بود و لذت بردم
  ممنون از اين که خبرم کرديد منتظرتون هستم
  بازم بهم سر بزنيد
  سلام وبلاگ خوبي داري مطالب قشنگي داري منو بااسم دنياي من لينک کن بازم به من سربزن


  سلام..مرسي از اين کامنتا و دعوتتون. شمام وبلاگ پرحسي دارين!

  وب جالبي داري موفق باشي
  پاسخ

  مرسي مهلا خانم ..
  سلام.خيلي ممنونم از لطفتون.
  بله.خود خودم.
  پروفايلم حقيقيه.
  پيروز باشيد.
  سلام دوست عزيز
  ممنون از اين که سر زديد
  مطلبتون خيلي زيبا بود
  اميدوارم موفق باشيد
  پاسخ

  ممنون ازشما دوست عزيز نظرلطفتونه ...
  سلام
  موفق باشيد جناب عاشق
  پاسخ

  مرسي مهربون ..

  مهربان چگونه از ياد ميروي ؟ وقتي که بر صخره ي وجودم کتيبه اي ؟

  پاسخ

  تمنا دارم از خداوند كه اگر قطره اي از باران خوشبختي باريدجايش روي گونه هاي تو باشد.........
  موفق باشين
  پاسخ

  مرسي نازنين خانم

  چشم اخم نميکنم ولي جواب نميدها
  پاسخ

  مرسي مهربون!! آخه اخم به چهرت نمياد .... ولي جواب نميدها ؟؟؟؟